Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 06877-10/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o., se sídlem Kozlovská 1733, 560 02 Česká Třebová, IČO: 60108118

Datum nabytí právní moci: 10. 11. 2021

Obsah

Sdílejte

Share icon