Voda Červený Kostelec, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 08905/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v přesně nezjištěné době okolo 9:30 hodin dne 2. března 2015 v Červeném Kostelci, v ul. Školní u domu č. p. 364 při opravě poruchy na vodovodním řadu v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu (bagru) zemní práce spočívající v odstraňování svrchního asfaltového krytu vozovky, přičemž došlo činností bagru k poškození středotlaké plynovodní přípojky DN 25 příslušející k domu č. p. 364, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Voda Červený Kostelec, s.r.o., se sídlem Olešnice 340, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 25917919

Datum nabytí právní moci: 27. 10. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte