Vlček Josef - elektro s. r. o. - rozhodnutí k pozdímu předání zprávy o kvalitě a úrovni údržby zařízení distribuční soustavy za rok 2012

Číslo jednací: 11359-15/2013-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 59 odst. 8 písm. x) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jakožto držitel licence na distribuci plynu nepředal v termínu do 1. března 2013 Ministerstvu průmyslu a obchodu zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení distribuční soustavy za rok 2012, dopustil správního deliktu podle § 91 odst. 9 písm. d), zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Vlček Josef – elektro s. r. o., se sídlem Podnikatelská ulice, 190 11 Praha 9 – Běchovice, IČ: 26115565
Datum nabytí právní moci: 2. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 609.9 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon