VLACH elektroinstalace s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 00653-7/2020-ERU

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku, zahájené pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se měl účastník dopustit tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona při realizaci zemních prací prováděných pomocí minibagru obsluhovaného zaměstnancem poškodil středotlakou plynovodní přípojku, v důsledku čehož došlo k úniku zemního plynu a k přerušení dodávky plynu do domu, se ve smyslu ust. § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,  zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

VLACH elektroinstalace s.r.o., se sídlem Krupka, Husitská 1/25, okres Teplice, 417 41, IČO: 25490974

Datum nabytí právní moci: 4. 11. 2020

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon