Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

Vzhledem k novele energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění č. 131/2015 a především novelizovanému § 9 odst. 1 se Energetický regulační úřad rozhodl podruhé zveřejnit ve veřejném konzultačním procesu návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví. Zároveň Energetický regulační úřad upozorňuje, že se bude zabývat pouze těmi připomínkami, které se vztahují k provedení § 9 odst. 1 energetického zákona, tedy k § 10b, příloze č. 1 a výkazům 12-L, 13-L, 22-L, 23-L a 32-L v přílohách č. 2, 3, 5, 6 a 8 zveřejněného návrhu.

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje opětovně návrh vyhlášky o regulačním výkaznictví.

Zveřejněno dne 12. června 2015.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh vyhlášky o regulačním výkaznictví.

Zveřejněno dne 16. března 2015.

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 144 kB) k návrhu vyhlášky o regulačním výkaznictví.
Zveřejněno dne 12. června 2015.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 143 kB) k návrhu vyhlášky o regulačním výkaznictví.
Zveřejněno dne 16. března 2015.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu Energetický regulační úřad zveřejňuje seznam přípomínek (PDF, 86 kB), které obdržel v rámci veřejného konzultačního procesu k návrhu vyhlášky o regulačním výkaznictví.
Zveřejněno dne 26. června 2015.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu Energetický regulační úřad zveřejňuje seznam přípomínek (PDF, 712 kB), které obdržel v rámci veřejného konzultačního procesu k návrhu vyhlášky o regulačním výkaznictví.
Zveřejněno dne 24. dubna 2015.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání doručených připomínek (PDF, 86 kB) k návrhu vyhlášky o regulačním výkaznictví.
Zveřejněno dne 26. června 2015.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání doručených připomínek (PDF, 712 kB) k návrhu vyhlášky o regulačním výkaznictví.
Zveřejněno dne 24. dubna 2015.

Sdílejte