Konzultační proces k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

Energetický regulační úřad rozhodl prodloužit probíhající III. regulační období v odvětví plynárenství (navazuje na tiskovou informaci předsedkyně ERÚ ze dne 7. července 2014).

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství, který prodlužuje III. regulační období o jeden rok.

Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství (PDF, 685 kB).
Zveřejněno dne 11. července 2014.

 

Veřejný konzultační proces k Návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství, který upravuje pravidla pro IV. regulační období, pokračuje.
Zveřejněno dne 11. července 2014.

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství.

Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství (PDF, 536 kB)
Zveřejněno dne 20. května 2014.

Energetický regulační úřad rozhodl prodloužit probíhající III. regulační období v odvětví plynárenství (navazuje na tiskovou informaci předsedkyně ERÚ ze dne 7. července 2014). Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 139 kB)  k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství, který prodlužuje III. regulační období o jeden rok.
Zveřejněno dne 11. července 2014.

 

Veřejný konzultační proces k Návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství, který upravuje pravidla pro IV. regulační období, pokračuje.
Zveřejněno dne 11. července 2014.

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 139 kB) k návrhu vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství.
Zveřejněno dne 20. května 2014.

Podání připomínek k návrhu Energetického regulačního úřadu se řídí Pravidly konzultačního procesu.

Sdílejte

Share icon