Konzultační proces k návrhu metodiky regulace IV. regulačního období pro operátora trhu

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh metodiky regulace IV. regulačního období pro operátora trhu.

Návrh metodiky regulace (PDF, 463 kB)

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 139 kB) k návrhu metodiky regulace IV. regulačního období pro operátora trhu.

Podání připomínek k návrhu Energetického regulačního úřadu se řídí Pravidly konzultačního procesu.

Vypořádání připomínek k návrhu Energetického regulačního úřadu se řídí Pravidly konzultačního procesu.

Sdílejte

Share icon