Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2022

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2022.

Vzhledem k tomu, že legislativní proces očekávané novely zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, není ukončen, odpovídá návrh cenového rozhodnutí aktuálně platnému a účinnému znění tohoto zákona. V případě pozdějšího schválení novely zákona bude Energetický regulační úřad postupovat v souladu s novým zněním zákona.

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2021 (PDF; 512 kB), kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2022.

 

Pravidla konzultačního procesu

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF; 131 kB) k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie účinného od 1. ledna 2022.

Připomínky

Energetický regulační úřad zveřejňuje připomínky k Návrhu cenového rozhodnutí  č. X/2021, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2022. V tabulce vypořádání jsou rozsáhlé připomínky zveřejněny ve zkrácené formě.

Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání připomínek k návrhu cenového rozhodnutí:

Vypořádání VKP k návrhu CR č. x/2021

Sdílejte

Share icon