Veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahajuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

Připomínky a podněty k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů můžete zasílat při respektování pravidel veřejného konzultačního procesu na adresu VKP.PTE2020@eru.cz do 13. 11. 2020.

Bodová novela

Původní vyhláška s vyznačením změn

Pravidla konzultačního procesu
Připomínky

Připomínky k návrhu vyhlášky jsou uvedeny společně s vypořádáním připomínek.

Vypořádání připomínek

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad Přehled doručených připomínek a jejich vypořádání (PDF, 2,56 MB).

Sdílejte

Share icon