Návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2020

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2020.

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2019 (PDF; 221 kB), kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2020.

Odůvodnění návrhu CR POZE na rok 2020 (PDF; 181 kB)

Pravidla konzultačního procesu

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF; 554 kB) k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie účinného od 1. ledna 2020.

Připomínky

Sdílejte

Share icon