VK – AQUA OLOMOUC, spol. s r. o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 08366-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. listopadu 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Čelechovice zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně. Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VK – AQUA OLOMOUC, spol. s r. o., se sídlem Na Zákopě 581, 779 00 Olomouc, IČO: 25371878

Datum nabytí právní moci: 18. 8. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon