VIVO CONNECTION, spol. s r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí součinnosti

Číslo jednací: 08031-9/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. §91a odst. 2 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ustanovením § 10 odst. 2 kontrolního řádu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, jakožto kontrolovaná osoba neposkytl kontrolujícím potřebnou součinnost, když neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději do dne 11. 6. 2018 veškeré požadované podklady a informace dle výzvy.

Informace o účastníkovi řízení:

VIVO CONNECTION, spol. s r.o., se sídlem Nádražní 1178/7, 664 51 Šlapanice, IČO: 26900696

Datum nabytí právní moci: 12. 2. 2019

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon