VITRABLOK, s.r.o. - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 00800-5/2021-ERU

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91 a odst. 1 písm. j) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 28 odst. 3 energetického zákona provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy.

Informace o účastníkovi řízení:

VITRABLOK, s.r.o., se sídlem Bílinská 782,419 01 Duchcov, IČO: 06494315

Datum nabytí právní moci: 16. 6. 2021

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 322.64 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon