Vitol Gas and Power B. V. – rozhodnutí k uložení donucovací pokuty

Číslo jednací: 12489-4/2016-ERU

Účastníku řízení se ve smyslu ust. § 96d odst. 1 písm. d) energetického zákona za účelem vymožení splnění povinnosti vyplývající z opatření k nápravě uloženého výrokem III. příkazu Energetického regulačního úřadu ze dne 12. října 2016, č. j. 10414-3/2016-ERU, ukládá dle ust. § 96d odst. 3 písm. c) energetického zákona donucovací pokuta ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 06117.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Vitol Gas and Power B. V., se sídlem K.P. van der Mandelelaan 130, 3062MB Rotterdam, Nizozemské království

Datum nabytí právní moci: 23. 2. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 388.29 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon