Vintířovská teplárenská a majetková s.r.o. - rozhodnutí ke kalkulaci výsledné ceny tepelné energie

Datum

Číslo jednací: 08032-7/2020-ERU

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterého se dopustil tím, že jako prodávající požadoval po odběratelích výslednou cenu tepelné energie, jejíž výše nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Vintířovská teplárenská a majetková s.r.o., se sídlem č. p. 62, 357 35 Vintířov, IČO: 29098564

Datum nabytí právní moci: 20. 8. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte