Vimbau s.r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 03958-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 1 pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, přičemž výše uvedené doklady o vyúčtování dodávek tepelné energie v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích neobsahovaly stanovené údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

Vimbau s.r.o., se sídlem Jungmannova 36/31, 110 00, Praha 1 - Nové Město, IČO: 28208838

Datum nabytí právní moci: 18. 5. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 211.29 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon