VIAMO PRAHA, spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 02929-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 2. června 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Nové Strašecí na ulici Komenského náměstí u domu č. p. 113 zemní práce v souvislosti se stavbou „Stavební úpravy místních komunikací v Novém Strašecí - ul. Ke Stadionu, ul. Školní a ul. Poděbradova", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky DN 25, a dne 1. července 2014 prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Kladno na ulici Ke Křížku u domu č. p. 980 zemní práce v souvislosti se stavbou „Kladno, ul. Ke Křížku", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu PE d 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či  mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VIAMO PRAHA, spol. s r.o., se sídlem J. Hory 671, 272 01 Kladno, IČ: 26449587

Datum nabytí právní moci: 16. 4. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon