VHST s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 12603-7/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl nejpozději dne 13. ledna 2016 zemní práce, v důsledku kterých došlo k ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu středotlakého plynovodu a středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu provádění činnosti, kterou by mohl poškodit plynárenskou soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VHST s.r.o., se sídlem Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov, IČO: 02464471

Datum nabytí právní moci: 18. 1. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 701.29 KB

Obsah

Sdílejte