VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 02035-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 16. srpna 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Sázava u nemovitosti č. p. 115 zemní práce v souvislosti se stavbou „Chodník, autobusová zastávka a oprava dešťové kanalizace, Sázava", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VHS Žďár nad Sázavou, spol. s.r.o., se sídlem U Malého lesa 1784/5, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 13695355

Datum nabytí právní moci: 29. března 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon