VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 05784-8/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost VHS Žďár nad Sázavou, spol. s r.o., se sídlem U Malého lesa 1784/5, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 13695355

Datum nabytí právní moci: 11. 9. 2019   

Ke stažení

Obsah

Sdílejte