VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 09754-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Sentice, u domu č. p. 199 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Čebín - rekonstrukce kanalizace, obec Sentice - stoková síť", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE Dn 110, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., se sídlem tř. Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 46976469

Datum nabytí právní moci: 13. 11. 2015

Obsah

Sdílejte

Share icon