VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00895-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 9. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Konárovice na ulici Hlavní u domu č. p. 173 zemní práce související se stavbou „Kanalizace a ČOV Konárovice", při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VHS plus, Vodohospodářské stavby, s.r.o., se sídlem tř. Masarykova 1197, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 46976469

Datum nabytí právní moci: 7. 2. 2015

Obsah

Sdílejte

Share icon