VHS Bohemia a.s. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63 při provádění zemních prací

Datum

Číslo jednací: 03566-4/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 12. srpna 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Polnička, u domu č. p. 103, zemní práce v souvislosti se stavbou části vodního díla „Splašková kanalizace Polnička – část 3", když při výkopu rýhy pro kanalizační stoku za pomocí strojního mechanismu došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 63, čímž došlo k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost VHS Bohemia a.s., se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno – Lesná, IČ: 47910305

Datum nabytí právní moci: 23. 4. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 569.05 KB

Obsah

Sdílejte