VHS Bohemia a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v&nbspochranném pásmu

Číslo jednací: 05801-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 10. srpna 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Trhonice, zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Splašková kanalizace a ČOV Jimramov, část – splašková kanalizace Trhonice", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost VHS Bohemia a.s., se sídlem Haškova 153/17, Lesná, 638 00 Brno, IČO: 47910305

Datum nabytí právní moci: 6. 6. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 321.82 KB

Obsah

Sdílejte