VEToP spol. s r. o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Datum

Číslo jednací: 08310-7/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. srpna 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Merklín, ulice Na Výhledech, u nemovitosti č. p. 280 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „vodovodní a kanalizační přípojka Merklín", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 110, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace  o účastníkovi řízení:

Společnost VEToP spol. s r. o., se sídlem Vodní 375, 345 61 Staňkov, IČO: 48363383

Datum nabytí právní moci: 13. 6. 2018

2. stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 838.2 KB

Obsah

Sdílejte