VESTIBULUM s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Číslo jednací: 13126-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 2. 11. 2021 požadované informace.

Informace o účastníkovi řízení:

VESTIBULUM s.r.o., se sídlem Pobřežní 394/12, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 06054633

Datum nabytí právní moci: 30. 11. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 171.49 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon