Vespa Stavební s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu tohoto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

Číslo jednací: 08737/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) energetického zákona prováděl v době okolo 7:59 hodin dne 11. listopadu 2014 v Mohelnici, v ulici Ztracená, poblíž objektů č. p. 872/3 a č. p. 877/4 strojním mechanismem (bagrem zn. JCB JS 160 W) v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy zemní práce související s opravou a rozšířením kanalizační sítě v rámci realizace stavby „Projekt Horní Pomoraví II", při kterých došlo k poškození vysokonapěťového kabelu ANKTOPV 3x240 mm2 o napětí 22 kV, nesoucího označení VN 338 lžící bagru, a tím k porušení zákazu provádět v ochranném pásmu podzemního vedení elektrizační soustavy činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu tohoto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Vespa Stavební s.r.o., se sídlem Rybná 716, 110 00 Praha 1, IČO: 02219417

Datum nabytí právní moci: 23. 10. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 493.94 KB

Obsah

Sdílejte