Veselské služby, s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 08055-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku, právnická osoba – Veselské služby, s.r.o., se sídlem Malé náměstí 13, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČO: 260 42 011 (dále jen „účastník řízení"), se uznává vinným ze spáchání 16 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 310103378 a licence na rozvod tepelné energie č. 320103377, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Veselské služby, s.r.o., se sídlem Malé náměstí 13, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí, IČO: 26042011

Datum nabytí právní moci: 30. 8. 2018

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 634.08 KB

Obsah

Sdílejte