Veřejný konzultační proces k upravenému návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

08.08.2016, aktualizováno 01.04.2022
  • Oddělení regulace cen v plynárenství
  • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
  • Oddělení regulace cen v plynárenství
  • Oddělení sítí a organizace trhu v plynárenství
  • Veřejný konzultační proces
  • Neaktivní

Energetický regulační úřad (dále také jako „Úřad") si dovoluje předložit vyjádření ke vzneseným připomínkám v rámci druhého veřejného konzultačního procesu k návrhu novely vyhlášky č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem.

Vzhledem k charakteru připomínek, se Úřad rozhodl zahájit veřejný konzultační proces k upravenému návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem.

Energetický regulační úřad předkládá do veřejného konzultačního procesu návrh novely vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem. Návrh reflektuje připomínky vznesené účastníky trhu s plynem v rámci předchozích možností vyjádřit se k návrhům (Veřejný konzultační proces k novele vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem, Veřejný konzultační proces k revizi postupu při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru). Úřad v rámci vypořádání posoudil všechny doručené připomínky s ohledem na dopad na účastníky trhu s plynem a rozvoj tohoto trhu. Vyjádření Úřadu k obdrženým podnětům, v rámci veřejného konzultačního procesu k novele vyhlášky, jsou v přiloženém dokumentu „03_Vyporadani připomínek PTP VKP II". V případě akceptace, byl návrh zapracován do návrhu úplného znění vyhlášky. V opačném případě je ve vypořádací tabulce se souhrnem připomínek uvedeno odůvodnění neakceptace.

Předkládaný návrh obsahuje Část IV vyhlášky týkající se uskladňování ve variantním řešení. První varianta představuje komplexní změnu pravidel pro přístup k zásobníkům plynu, kdy na základě připomínek z veřejného konzultačního procesu, který byl ukončen dne 19. července 2016, došlo k úpravě dílčích ustanovení. Úřad je přesvědčen, že navržené postupy představují vyvážený kompromis mezi požadavky provozovatelů zásobníků plynu a účastníků trhu s plynem, na něž má nabídka skladovací kapacity přímý dopad. Odůvodnění jednotlivých změn je uvedeno v samostatném dokumentu. Úřad zároveň konstatuje, že se k této navrhované komplexní změně negativně vyjádřili pouze provozovatelé zásobníků plynu. Úřad z daného dedukuje, že ostatním účastníkům trhu s plynem tato navržená změna nevadí. Druhou variantu představuje úprava stávajících postupů v rozsahu indikovaném dne 31. března 2016. Rozhodnutí o tom, která varianta bude použita v dalším kole legislativního procesu, bude učiněno na základě obdržených reakcí účastníků trhu s plynem (při respektování pravidel veřejného konzultačního procesu). Úřad je zároveň připraven vyhodnotit dílčí úpravy obou variant.

Na základě obdrženého podnětu na revizi postupu při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě (§ 119 a 120 PTP), byl dne 14. července 2016 zahájen veřejný konzultační proces. Vyjádření Úřadu k obdrženým připomínkám jsou v přiloženém dokumentu „04_Vypořádání připomínek § 119 § 120 PTP". Změny na základě připomínek jsou zapracovány do úplného znění vyhlášky. Cílem Úřadu je úpravou ustanovení zamezit nekonečnému přerušování dodávky plynu při neoprávněném odběru.

Úřad si tímto zároveň dovoluje informovat účastníky trhu s plynem, že po ukončení tohoto kola veřejného konzultačního procesu bude návrh novely vyhlášky předložen k projednání v mezirezortním připomínkovacím řízení.

Řádně odůvodněné připomínky k návrhu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem je možné zasílat při respektování přiložených pravidel konzultačního procesu do 22. srpna 2016 na adresu plyn@eru.cz.

Obsah

Sdílejte

Share icon