Energetický regulační úřad v návaznosti na podnět vznesený při přípravě novely vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem ve věci úpravy zařazování zákazníků do odběrného pásma spotřeby vyhlašuje veřejný konzultační proces, jehož cílem je sběr podnětů k problematice distribučních tarifů a údajů pro vyhodnocování dodávek plynu.

Podněty je možné zasílat při respektování pravidel veřejného konzultačního procesu na adresu plyn@eru.cz do 13. ledna 2017. Pro podání podnětu navrhujeme využít přiložený formulář.

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 316.64 KB
Typ: docx
Velikost: 28.87 KB

Obsah

Sdílejte