Veřejný konzultační proces k návrhům cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku pro rok 2021

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

Energetický regulační úřad zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny (PDF, 1 901 kB), a návrh cenového rozhodnutí ERÚ, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí (PDF, 845 kB).

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 110 kB) k návrhům cenových rozhodnutí ERÚ pro elektroenergetiku pro rok 2021.

Sdílejte