Veřejný konzultační proces k návrhu změn Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k návrhu změn Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku (PDF, 1 582 kB).

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 62 kB) k návrhu změn Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku.

Vypořádání připomínek k návrhu změn Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku.

Vypořádání připomínek k návrhu změn Obchodních podmínek OTE, a.s., pro elektroenergetiku.

Sdílejte