Veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Předmětem konzultace je přiložené platné znění vyhlášky s vyznačením navrhovaných změn. Dále je připojeno odůvodnění navrhovaných změn pro účely VKP.

Zveřejněno dne 11. dubna 2017.

Pravidla veřejného konzultačního procesu k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Zveřejněno dne 11. dubna 2017.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, Energetický regulační úřad zveřejňuje obdržené připomínky a jejich vypořádaní.

Zveřejněno dne 15. května 2017.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, Energetický regulační úřad zveřejňuje obdržené připomínky a jejich vypořádaní.

Zveřejněno dne 15. května 2017.

Typ: pdf
Velikost: 263.5 KB

Sdílejte