Veřejný konzultační proces

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem konzultace jsou vyznačené navrhované změny v přiloženém platném znění vyhlášky o regulačním výkaznictví. Materiál obsahuje pouze vzory výkazů, ve kterých dochází ke změnám. Dále je připojeno odůvodnění navrhovaných změn pro účely veřejného konzultačního procesu. Připomínky k odůvodnění nebude Úřad vypořádávat.

Připomínky a podněty k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví ve znění pozdějších předpisů můžete zasílat při respektování pravidel veřejného konzultačního procesu na adresu konzultace@eru.cz do 4. října 2019.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 209.43 KB

Obsah

Sdílejte