Veřejný konzultační proces k Návrhu regionálních parametrů společné metodiky výpočtu denní kapacity podaný provozovateli přenosových soustav regionu Core CCR

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k Návrhu regionálních parametrů společné metodiky výpočtu denní kapacity podaný provozovateli přenosových soustav regionu Core CCR v souladu s článkem 20 a násl. nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015.

Konzultovaný dokument:

Návrh regionálních parametrů společné metodiky výpočtu denní kapacity podaný provozovateli přenosových soustav regionu Core CCR v souladu s článkem 20 a násl. nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015 (PDF; 6188 kB)

Připomínky k Návrhu regionálních parametrů společné metodiky výpočtu denní kapacity podaný provozovateli přenosových soustav regionu Core CCR v souladu s článkem 20 a násl. nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015 zašlete podle pravidel konzultačního procesu (PDF, 357 kB).

Sdílejte