Veřejný konzultační proces k Návrhu pravidel nominace fyzických přenosových práv pro hranice nabídkových zón mezi Rakouskem, Chorvatskem, Českou republikou, Německem, Maďarskem, Polskem, Slovenskem a Slovinskem

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k Návrhu pravidel nominace fyzických přenosových práv pro hranice nabídkových zón mezi Rakouskem, Chorvatskem, Českou republikou, Německem, Maďarskem, Polskem, Slovenskem a Slovinskem v souladu s článkem 36 nařízení Komise (EU) 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu.

Konzultovaný dokument:

  1. Návrh pravidel nominace fyzických přenosových práv pro hranice nabídkových zón mezi Rakouskem, Chorvatskem, Českou republikou, Německem, Maďarskem, Polskem, Slovenskem a Slovinskem v souladu s článkem 36 nařízení Komise (EU) 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu, (PDF; 632 kB).
  2. Proposal for nomination rules for Physical Transmission Rights for the bidding zone border(s) between Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, Slovakia, and Slovenia in accordance with Article 36 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward Capacity Allocation (PDF; 119 kB)
  3. Annex 1 to the Proposal for nomination rules for Physical Transmission Rights for the bidding zone border(s) between Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, Slovakia, and Slovenia - The User´s Guide to Scheduling - Trader´s Manual (PDF; 498 kB).

Připomínky k Návrhu pravidel nominace fyzických přenosových práv pro hranice nabídkových zón mezi Rakouskem, Chorvatskem, Českou republikou, Německem, Maďarskem, Polskem, Slovenskem a Slovinskem podaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 36 nařízení KOMISE (EU) č. 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení zašlete podle pravidel konzultačního procesu (PDF, 359 kB).

Sdílejte