Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí pro elektroenergetiku pro rok 2017

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh cenového rozhodnutí (PDF, 208 kB) Energetického regulačního úřadu č. XX/2016 ze dne XX. prosince 2016, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2016 ze dne 25. listopadu 2016, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 143 kB) k návrhu cenového rozhodnutí v elektroenergetice.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání připomínek k návrhu cenového rozhodnutí v elektroenergetice (PDF, 271 kB).

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání připomínek k návrhu cenového rozhodnutí v elektroenergetice (PDF, 271 kB).

Sdílejte