Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

Energetický regulační úřad je povinen zveřejnit nejpozději 30 dnů před konáním každoroční aukce roční přepravní kapacity informace podle čl. 29 a čl. 32 písm. a) NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn.
Energetický regulační úřad proto zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu, ve kterém zveřejňuje informace požadované výše uvedeným nařízením.
S ohledem na odloženou účinnost cenového rozhodnutí je již v současnosti v návrhu CR 2019 aktualizován seznam vstupních a výstupních hraničních bodů o virtuální hraniční body vyžadované od 1. 11. 2018 ustanovením čl. 19 odst. 9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/459 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 984/2013.

Návrh cenového rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu (PDF, 524 kB)

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 216 kB)  k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2019

Připomínky k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2019 jsou uvedeny ve vypořádání připomínek.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu k  k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu účinného od 1. ledna 2019 zveřejňuje Energetický regulační úřad Přehled doručených připomínek a jejich vypořádání (PDF, 234 kB).

Sdílejte