Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu elektřiny

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu elektřiny (PDF, 683 kB).

Pravidla konzultačního procesu

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 213 kB) k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu elektřiny.

Připomínky

K návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu elektřiny, nebyly doručeny žádné připomínky.

Vypořádání připomínek

K návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu elektřiny, nebyly doručeny žádné připomínky.

Sdílejte

Share icon