Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu elektřiny

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu elektřiny.

Návrh cenového rozhodnutí (PDF, 697 kB)

Informace k cenovému rozhodnutí (PDF, 591 kB)

Pravidla konzultačního procesu
Připomínky

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání připomínek k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu elektřiny  (PDF, 667 kB).

Vypořádání připomínek

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání připomínek k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se stanovují cena za činnost povinně vykupujícího a ceny spojené se zárukami původu elektřiny v elektroenergetice (PDF, 667 kB).

Sdílejte

Share icon