Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2016 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2016 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Energetický regulační úřad sděluje, že z důvodu krátkodobého výpadku přístupnosti části webových stránek www.eru.cz prodlužuje termín pro podání připomínek v rámci veřejného konzultačního procesu k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2016 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Původně stanovený termín pro podání připomínek se prodlužuje do 28. února 2017, 24:00.

Návrh změny cenového rozhodnutí (PDF, 382 kB)

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF, 138 kB) k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2016 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Energetický regulační úřad sděluje, že z důvodu krátkodobého výpadku přístupnosti části webových stránek www.eru.cz prodlužuje termín pro podání připomínek v rámci veřejného konzultačního procesu k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2016 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu.

Původně stanovený termín pro podání připomínek se prodlužuje do 28. února 2017, 24:00.

Připomínky doručené v rámci veřejného konzultačního procesu budou uvedeny ve vypořádání připomínek.

Sdílejte