Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu epidemie nemoci COVID-19 podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů a navazujících opatření vlády podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR přijatých podle zákona č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, jehož cílem je zmírnění následků výše uvedených opatření.

Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu. Konzultován je pouze Návrh cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu. Dokument "Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 ve znění cenového rozhodnutí č. X/2020 Energetického regulačního úřadu - změnová verze" je uveden pouze pro usnadnění orientace.

Přílohy:
Návrh cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu (PDF; 275 kB)
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 ve znění cenového rozhodnutí č. X/2020 Energetického regulačního úřadu - změnová verze (PDF; 1 MB)

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF; 215 kB) k návrhu cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2019 o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu

Připomínky k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2020 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu jsou uvedeny společně s vypořádáním připomínek.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2020 ze dne 23. dubna 2020, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2019 ze dne 26. listopadu 2019, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu zveřejňuje Energetický regulační úřad Přehled doručených připomínek a jejich vypořádání (PDF, 435 kB).

Sdílejte

Share icon