Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, a k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu z důvodu epidemie nemoci COVID-19 podle ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů a navazujících opatření vlády podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR přijatých podle zákona č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů zpracoval Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí, jehož cílem je zmírnění následků výše uvedených opatření.

Energetický regulační úřad zahajuje veřejný konzultační k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, a k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí. Konzultován je pouze návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, a návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí. Dokumenty Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2019 ve znění cenového rozhodnutí č. X/2020 Energetického regulačního úřadu - změnová verze a Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2019 ve znění cenového rozhodnutí č. X/2020 Energetického regulačního úřadu - změnová verze jsou uvedeny pouze pro usnadnění orientace.

 

Přílohy:

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny (PDF; 143 kB)

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2019 ve znění cenového rozhodnutí č. X/2020 Energetického regulačního úřadu - změnová verze (PDF; 1 486 kB)

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí (PDF; 104 kB)

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2019 ve znění cenového rozhodnutí č. X/2020 Energetického regulačního úřadu - změnová verze (PDF; 696 kB)

Pravidla konzultačního procesu

Pravidla veřejného konzultačního procesu (PDF; 121 kB) k návrhu cenového rozhodnutí, Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 5/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny, a k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 6/2019 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

Sdílejte

Share icon