Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek
Návrh ERÚ

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie.

Energetický regulační úřad zároveň zveřejňuje doprovodný dokument k návrhu cenového rozhodnutí, jehož cílem je vysvětlit důvody změny cenového rozhodnutí č. 6/2020. Tento doprovodný dokument není součástí veřejného konzultačního procesu.

Odůvodnění změny cenového rozhodnutí (PDF, 210 kB)

Návrh cenového rozhodnutí, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2020, k cenám tepelné energie (PDF, 139 kB)

Příloha č. 2 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2020 ve znění cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2021 - změnová verze (PDF; 306 kB)

Pravidla konzultačního procesu
Připomínky

Připomínky k návrhu jsou uvedeny společně s vypořádáním připomínek.

Vypořádání připomínek

Energetický regulační úřad zveřejňuje v souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu vypořádání připomínek k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 6/2020 ze dne 29. září 2020, k cenám tepelné energie.

 

Vypořádání připomínek (PDF, 218 kB)

Sdílejte

Share icon