Veřejný konzultační proces k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 2/2013, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí č. 4/2015

VKP

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, Energetický regulační úřad zveřejňuje návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 2/2013, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí č. 4/2015 a zahajuje veřejný konzultační proces.

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 2/2013, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí č. 4/2015

Pravidla veřejného konzultačního procesu (DOCX, 37 kB) k návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu k cenám tepelné energie, kterým se mění cenové rozhodnutí č. 2/2013, k cenám tepelné energie, ve znění cenového rozhodnutí č. 4/2015

Energetický regulační úřad zveřejňuje vypořádání připomínek, které obdržel v rámci veřejného konzultačního procesu k návrhu cenového rozhodnutí.

Sdílejte