Veřejný konzultační proces k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Energetický regulační úřad v souladu s § 17e odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je povinen konzultovat návrhy cenových rozhodnutí.

Před vydáním platného cenového rozhodnutí je veřejnosti zpřístupněn návrh cenového rozhodnutí ve formě veřejné konzultace podle uvedeného zákona. Veřejná konzultace k návrhu cenového rozhodnutí se řídí pravidly konzultačního procesu.

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

Energetický regulační úřad zahajuje dne 23. 10. 15 veřejný konzultační proces k Návrhu cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. X/2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie

Energetický regulační úřad upozorňuje, že s ohledem na účinné znění § 1 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, se postup pro stanovení výše a rozsahu podpory nepoužije, pokud by podpora stanovená na jejich základě byla v rozporu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropské unie nebo rozhodnutími Komise vydanými na jeho základě.

Návrh cenového rozhodnutí č. X/2015 (pdf, 367 kB)

Odůvodnění Návrhu cenového rozhodnutí č. X/2015 (pdf, 25 kB)

Pravidla konzultačního procesu:

 1. Jediným možným prostředkem pro podání připomínek k návrhu Cenového rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie je prostřednictvím e-mailu poze@eru.cz.

   

 2. Připomínky musí být zaslány ve formě připomínka, odůvodnění připomínky a návrh promítnutí připomínky do cenového rozhodnutí.

   

 3. Jestliže si odesilatel nepřeje, aby jeho připomínky byly zveřejněny, e-mail s připomínkami bude zřetelně v předmětu označen jako „NEZVEŘEJŇOVAT".

   

 4. Energetický regulační úřad vyhodnotí připomínky. Podstatné a zásadní připomínky zohlední v rámci změn návrhu cenového rozhodnutí.

   

 5. Lhůta pro podání připomínek je do pátku 6. listopadu 2015 do 12:00 hod.

   

 6. Konzultační proces bude zakončen vydáním Cenového rozhodnutí.

   

 7. V případě důvěrných připomínek bude vypořádání probíhat formou e-mailové komunikace.

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu došlo dne 6. listopadu ve 12:00 k jeho ukončení.

Připomínky k CR X/2015, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie (pdf, 1080 kB)

Sdílejte