Veřejný konzultační proces k Návrhu algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování, zahrnující rovněž návrh společného souboru požadavků předkládaný provozovateli přenosových soustav a nominovanými organizátory trhu s elektřinou

Veřejný konzultační proces

Návrh ERÚ
Pravidla konzultačního procesu
Připomínky
Vypořádání připomínek

V souladu s ustanovením § 17e zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Energetický regulační úřad veřejný konzultační proces k Návrhu algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování, zahrnující rovněž návrh společného souboru požadavků předkládaný provozovateli přenosových soustav a nominovanými organizátory trhu s elektřinou, podle čl. 37 odst. 5 nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, vypracovaný všemi nominovanými organizátory trhu s elektřinou.

Konzultovaný dokument:

  1. Návrh algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování, zahrnující rovněž návrh společného souboru požadavků předkládaný provozovateli přenosových soustav a nominovanými organizátory trhu s elektřinou, podle čl. 37 odst. 5 nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, vypracovaný všemi nominovanými organizátory trhu s elektřinou (PDF; 4880 kB)
  2. Soubor dokumentů (Proposal for a common set of requirements for the DA price coupling algorithm; Návrh společného souboru požadavků na algoritmus pro sesouhlasení propojených denních trhů; Proposal for a common set of requirements used for the continuous trading matching algorithm; Návrh společného souboru požadavků používaných u algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování) (PDF; 5292 kB)

 

Připomínky k Návrhu algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování, zahrnující rovněž návrh společného souboru požadavků předkládaný provozovateli přenosových soustav a nominovanými organizátory trhu s elektřinou, podle čl. 37 odst. 5 nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení, vypracovaný všemi nominovanými organizátory trhu s elektřinou zašlete podle pravidel konzultačního procesu (PDF, 143 kB).

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání připomínek k návrhu algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování, zahrnující rovněž návrh společného souboru požadavků předkládaný provozovateli přenosových soustav a nominovanými organizátory trhu s elektřinou (PDF, 261 kB).

V souladu s pravidly veřejného konzultačního procesu zveřejňuje Energetický regulační úřad vypořádání připomínek k návrhu algoritmu pro sesouhlasení propojených denních trhů a algoritmu pro párování při kontinuálním obchodování, zahrnující rovněž návrh společného souboru požadavků předkládaný provozovateli přenosových soustav a nominovanými organizátory trhu s elektřinou (PDF, 261 kB).

Sdílejte