Veřejný konzultační proces k implementaci NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č.984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009

Na základě vydaného NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009, (dále „Nařízení", „NC CAM") bude nutné provést implementaci do národní legislativy. Energetický regulační úřad předpokládá za nejvhodnější způsob implementace novelu vyhlášky č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem.

Energetický regulační úřad zahájil veřejný konzultační proces v rámci jednání konaného dne 8. ledna 2015. Pro účely tohoto jednání byla vytvořena níže přiložená prezentace.

Energetický regulační úřad vyzývá účastníky trhu s plynem k účasti na veřejném konzultačním procesu, formou zaslání svých podnětů, připomínek či návrhů týkajících se implementace Nařízení při respektování pravidel konzultačního procesu, neboť považuje za nezbytné zohlednit tyto podněty při implementaci jednotlivých ustanovení Nařízení tak, aby konečný návrh cílového stavu implementace Nařízení v maximální možné míře reflektoval podněty ke všem klíčovým bodům implementace od účastníků trhu s plynem, neboť právě na ně bude mít implementace dopad. Připomínky je možné zasílat po zveřejnění Koncepce implementace NC CAM.

Pravidla konzultačního procesu

  1. Připomínky a podněty k navržené koncepci a vyjádření na otázky vznesené v tomto dokumentu je možné Úřadu předat prostřednictvím e-mailové adresy plyn@eru.cz s označením předmětu „NC CAM – konzultační proces".
  2. Připomínky a podněty musí být zaslány ve formě: připomínka, odůvodnění připomínky a vlastní alternativní návrh.
  3. Připomínky, podněty a vyjádření na vznesené otázky je možné zasílat od zveřejněné Koncepce implementace NC CAM do 8. března 2015 na výše uvedenou e-mailovou adresu.
  4. Vypořádání připomínek a podnětů bude zveřejněno na internetových stránkách Úřadu.
  5. Principiální připomínky, které nebudou Úřadu předány v této fázi konzultačního procesu, budou považovány pouze za připomínky s doporučujícím charakterem.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 250.31 KB
Typ: pdf
Velikost: 145.18 KB
Typ: pdf
Velikost: 759.67 KB

Obsah

Sdílejte