Veřejná konzultace ohledně poplatků za činnosti agentury ACER v souvislosti s nařízením REMIT

Dne 8. 6. 2020 byla Evropskou komisí, ve spolupráci s agenturou ACER, zahájena veřejná konzultace ohledně výběru poplatků agentuře ACER za činnosti související s agendou Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 (dále jen „nařízení REMIT"). Tyto poplatky vyplývají z čl. 32 odst. 1 bodu b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/942, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů.

Hlavním cílem výběru těchto poplatků je zajistit, aby byla agentura ACER schopna efektivně shromažďovat, zpracovávat a analyzovat data, která jsou jí poskytována účastníky trhu či subjekty třetích stran jednající jejich jménem na základě čl. 8 nařízení REMIT.

Termín ukončení veřejné konzultace byl stanoven na 31. 8. 2020.

Veřejná konzultace je dostupná na odkazu:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12406-Commission-Decision-setting-the-fees-due-to-ACER-for-tasks-under-REMIT/public-consultation

Sdílejte