Veřejná konzultace o technických požadavcích pro hlášení obchodů podle REMIT

Veřejná konzultace ACER obsahuje návrh REMIT Technických standardů pro hlášení obchodů a návrh REMIT zásady registrace pro Registered Reporting Mechanisms (RRM) a registrace pro Regulated Information Services (RIS).

Tato veřejná konzultace si klade za cíl shromáždit názory od všech zainteresovaných stran na implementaci REMIT (účastníci trhu, organizované trhy a další osoby, které v rámci své profese sjednávají transakce, finanční regulátoři, atd.). ACER zve všechny zainteresované strany k poskytnutí komentářů k textům těchto dvou veřejných konzultací do 7. května 2013 12:00 hodin CET.

Pro zajištění transparentnosti a široké účasti zainteresovaných osob bude ACER organizovat veřejný workshop v Ljubljani dne 25. dubna 2013 v čase od 12:00 do 16:30 hod. 

Text dokumentů k technickým standardům REMIT nalezne ve formátu PDF zde a k zásadám registrace RRM a RIS ve formátu PDF zde. Další informace k veřejným konzultacím a workshopu naleznete na stránkách ACER v sekci Official documents a Public consultations.

Sdílejte